Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, gemeenteberm voor Kostvlies 43/45 en Kostvlies 49, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462TP 43
Publicatiedatum
09-07-2020
Einddatum
20-08-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, gemeenteberm voor Kostvlies 43/45 en Kostvlies 49, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Vellen houtopstand 

Gemeentelijke bomen

  • Gasselte, gemeenteberm voor Kostvlies 43/45 en Kostvlies 49, vellen 2 beuken (verzonden 09-07-2020)  

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.