Ingekomen aanvraag, voeren handelsreclame, Hoofdstraat 10a, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451BB 10 a
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, voeren handelsreclame, Hoofdstraat 10a, Rolde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Voeren handelsreclame

  • Rolde, Hoofdstraat 10a, 9451 BB, plaatsen handelsreclame (ontvangen 08-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.