Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Kopweg 13, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PL 13
Publicatiedatum
10-07-2020
Einddatum
04-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Kopweg 13, Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Bouwen bouwwerk en Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Gieterveen, Kopweg 13, 9511 PL, plaatsen foliebassin (ontvangen 10-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.