Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oude Groningerweg 4, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461BP 4
Publicatiedatum
12-07-2020
Einddatum
06-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oude Groningerweg 4, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Oude Groningerweg 4, 9461 BP, uitbreiden woning (ontvangen 12-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.