Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Rectificatie: vellen houtopstand, 4 eiken, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Publicatiedatum
19-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Kaart behorende bij: Rectificatie: vellen houtopstand, 4 eiken, Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Rectificatie

De verzonden omgevingsvergunning, Gasselternijveenschemond, nabij Tweede Dwarsdiep 21, vellen 4 eiken (verzonden 19-12-2019) is niet juist. 
Dit moet zijn: Gasselternijveenschemond, de oude spoordijk nabij Tweede Dwarsdiep, vellen 4 eiken (verzonden 19-12-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.