Rectificatie: aanvraag bouwen bouwwerk, Zuidlaarderweg 89, Annen

Type bekendmaking
rectificatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9468AD 85
Publicatiedatum
11-01-2020
Einddatum
07-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Rectificatie

De ontvangen aanvraag, Annen, Zuidlaarderweg 89, 9468 AD, intern vergroten winkelpand is niet juist. Dit moet zijn: Annen, Zuidlaarderweg 85, 9468 AD, intern vergroten winkelpand (ontvangen 11-01-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.