Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 20, Schoonloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9443PA 20
Publicatiedatum
28-09-2020
Einddatum
23-11-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 20, Schoonloo

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Schoonloo, Hoofdstraat 20,9443 PA, wijzigen van bedrijfsbebouwing naar 3 afzonderlijke woningen (ontvangen 28-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.