Verleende omgevingsvergunning Bouwen bouwwerk, Gasselte, de Hoefslag 26

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462RZ 26
Publicatiedatum
06-11-2018
Einddatum
18-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk:

  • Gasselte, de Hoefslag 26, 9462 RZ, bouwen woning (verzonden 06-11-2018)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend
bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.