Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en brandveilig gebruik Annen, Schipborgerweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468TA 7
Publicatiedatum
11-11-2018
Einddatum
23-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk en brandveilig gebruik: 

  • Annen, Schipborgerweg 7, 9468TA, intern verbouwen en brandveilig gebruik (ontvangen 11-11-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.