Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Nooitgedacht, Stroetenweg kavel 14 t/m 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PD 14
Publicatiedatum
05-11-2018
Einddatum
17-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk: 

  • Nooitgedacht, Stroetenweg kavel 14 t/m 17, bouwen 4 woningen (ontvangen 05-11-2018)


Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.