Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9467PN 3
Publicatiedatum
08-08-2019
Einddatum
19-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Samenleving. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 

Gegevens van individu
Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum besluit Uitschrijving wegens vertrek naar
Puister, Jurriën 14-02-1966 Bosweg 3 69 te Anloo  08-08-2019 Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:
Gemeente Aa en Hunze
t.a.v. het college
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.