Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, Oal Diek, kadastraal bekend Rolde, sectie U 1429/1430, Ekehaar

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Rolde U 1429/1430
Publicatiedatum
07-08-2019
Einddatum
18-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Ekehaar, Oal Diek, kad. bekend sectie U 1429/1430, aanleggen erfbeplanting/erfverharding (ontvangen 07-08-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.