Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veldstukken 12, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
03-08-2019
Einddatum
14-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Eext, Veldstukken 12, 9463 ME, bouwen helft dubbele woning (ontvangen 03-08-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.