Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Spijkersboorsdijk nabij ingang WMD, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468CG 6
Publicatiedatum
07-11-2019
Einddatum
19-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Annen, Spijkersboorsdijk nabij ingang WMD, plaatsen telecommunicatiemast (ontvangen 07-11-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.