Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Amerweg 45, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PC 45
Publicatiedatum
05-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Amerweg 45, Grolloo

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Grolloo, Amerweg 45, 9444 PC, bouwen schuur (ontvangen 05-05-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.