Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461BG 1
Publicatiedatum
11-03-2019
Einddatum
22-04-2019

Beschrijving

E.J. Wilmink, geboortedatum 18-11-1992, Stationsstraat 39a Gieten. Datum besluit 05-03-2019, uitschrijving wegens vertrek: onbekend.
 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze

t.a.v. het college
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.