Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Broek 65

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PS 65
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Broek 65

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk


•    Gieterveen, Broek 65, 9511 PS, splitsen woning (ontvangen 06-01-2021)

 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.