Verleende omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Balloerveld, Balloerveld 3a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9459TA 3
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Balloërveld, Balloërveld 3a, 9459 TA, aanleg paardenbak (verzonden 06-02-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.