Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Nooitgedacht, Germondylaan 57

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PX 57
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand
Particuliere bomen

  • Nooitgedacht, Germondylaan 57, 9449 PX, vellen 4 bomen en snoeien 2 bomen, (ontvangen 04-02-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.