Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Grolloo, Oostereind 12a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444XD 12 a
Publicatiedatum
03-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk:

  • Grolloo, Oostereind 12a, 9444 XD, bouwen boomhut (ontvangen 03-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.