Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gasselte, Kerkstraat 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462PR 9
Publicatiedatum
06-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk:

  • Gasselte, Kerkstraat 9, 9462 PR, vergroten woning (ontvangen 06-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.