Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, Gasselternijveenschemond, nabij Zuidzijde 30

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PJ 30
Publicatiedatum
04-06-2019
Einddatum
16-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Gasselternijveenschemond, nabij Zuidzijde 30, 9515 PJ, vellen linde (ontvangen 04-06-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.