Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselte, Kostvlies 55

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TP 55
Publicatiedatum
04-06-2019
Einddatum
16-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Gasselte, Kostvlies 55, 9462 TP, realiseren B&B (ontvangen 04-06-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.