Ingekomen aanvraag, aanleggen werk of uitvoeren werkzaamheden, Eext, Stationsstraat 54

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463TJ 54
Publicatiedatum
06-06-2019
Einddatum
18-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Eext, Stationsstraat 54, 9463 TJ, vervangen bekleding dak en gevels van karakteristiek bijgebouw (ontvangen 06-06-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.