Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Milieu, Annen, Annermoeras 6

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468TC 6
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
23-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te hebben verleend:

  • Annen, Annermoeras 6, 9468 TC, voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van schapen.

Inzage

U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf de dag na publicatie inzien:

  • (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.
Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.