Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen Schoonloo, Koestukkenweg 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9443TP 6
Publicatiedatum
06-12-2018
Einddatum
17-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand particuliere bomen

  • Schoonloo, Koestukkenweg 6, 9443 TP, vellen 4 zomereiken (ontvangen 06-12-2018)

Deze aanvraag  wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.