Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Ekehaar, Esweg 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9454PD 12
Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum
18-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Ekehaar, Esweg 12, 9454 PD, bouwen aanbouw (ontvangen 07-12-2018)

Deze aanvraag  wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.