Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Waardeellaan 10, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461CN 10
Publicatiedatum
10-08-2020
Einddatum
21-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Waardeellaan 10, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Oude Groningerweg 4, 9461 BP, uitbreiden woning (verzonden 10-08-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.