Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Tolweg 28, Oud Annerveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9655PG 28
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Tolweg 28, Oud Annerveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Oud Annerveen, Tolweg 28, 9655 PG, kappen es (ontvangen 28-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.