Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Bosweg 6-57, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TB 6
Publicatiedatum
27-07-2020
Einddatum
21-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Bosweg 6-57, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Gasselte, Bosweg 6-57, 9462 TB, kappen twee eiken (ontvangen 27-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.