Ingekomen aanvraag, slopen in verband met planologisch verbod, Greveling 51, Annerveenschekanaal

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9654PN 51
Publicatiedatum
03-08-2020
Einddatum
28-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, slopen in verband met planologisch verbod, Greveling 51, Annerveenschekanaal

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Slopen in geval van een planologisch verbod

  • Annerveenschekanaal, Greveling 51, 9654 PN, slopen woning in rijks beschermd dorpsgezicht (ontvangen 03-08-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.