Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenhof 5, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461TG 5
Publicatiedatum
03-08-2020
Einddatum
28-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenhof 5, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Veenhof 5, 9461 TG, vervangen (stal) bijgebouw (ontvangen 03-08-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.