Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, diverse percelen nabij Zuidzijde 68, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PK 68
Publicatiedatum
03-09-2019
Einddatum
15-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren 

  • Gasselternijveenschemond, diverse percelen nabij Zuidzijde 68, aanleggen kabeltracé (ontvangen 03-09-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen / bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop 'Bijzondere procedures' of 'Verleende vergunningen'.