Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, de Ziel 86, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451CT 86
Publicatiedatum
05-09-2019
Einddatum
17-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk 

  • Rolde, deZiel86,9451 CT, bouwen fietsenstalling (ontvangen 03-09-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen / bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop 'Bijzondere procedures' of 'Verleende vergunningen'.