Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Kremmerlaan 2-95, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462TZ 2
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Kremmerlaan 2-95, Gasselte

Beschrijving

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Gasselte, Kremmerlaan 2-95, 9462 TZ, vellen 11 bomen (verzonden 05-11-2020) 

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.