Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en voeren handelsreclame, Ambachtenterrein Borgerderstraat (kadastrale gemeente Rolde, sectie X, nummer 853), Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Rolde X 853
Publicatiedatum
05-11-2020
Einddatum
31-12-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk en voeren handelsreclame

  • Nooitgedacht, Ambachtenterrein Borgerderstraat (kadastrale gemeente Rolde, sectie X, nummer 853), bouwen motorbrandstoffen verkooppunt met wasgelegenheid (ontvangen 05-11-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.