Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nijlande 18, Nijlande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9452VB 18
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nijlande 18, Nijlande

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Nijlande, Nijlande 18, 9452 VB, vervangen riet door pannen en plaatsen dakkapel (ontvangen 04-11-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.