Concept toekomstvisie ’t Ruige Veld, ter inzage legging en digitale presentatie

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9451AA 23
Publicatiedatum
12-11-2020
Einddatum
24-12-2020
Kaart behorende bij: Concept toekomstvisie ’t Ruige Veld, ter inzage legging en digitale presentatie

Beschrijving

Voor het terrein ‘t Ruige Veld (Asserstraat 23 Rolde) wordt er een toekomstvisie ontwikkeld. Inmiddels is het concept daarvan klaar. Op 25 november aanstaande is er een digitale informatiebijeenkomst waarin dit concept wordt toegelicht. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Toekomstscenario’s

In de afgelopen maanden is er door HKB Stedenbouwkundigen een concept toekomstvisie voor ‘t Ruige Veld opgesteld. In deze conceptvisie zijn vier verschillende toekomstscenario’s voor het terrein opgenomen. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van de informatie die is opgehaald tijdens de groepswandelingen die op 26 juni jl. hebben plaatsgevonden. 
De conceptvisie is besproken door het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft een voorkeur uitgesproken voor scenario 4, maar wil ook graag de mening horen van de eigenaren, omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst op 25 november geeft HKB Stedenbouwkundigen dan ook een toelichting op de scenario’s. Wethouder Heijerman geeft daarnaast een toelichting op de procedure en op het standpunt van het college. Aansluitend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en een eerste reactie te geven. 

Digitale bijeenkomst

Het coronavirus maakt een fysieke bijeenkomst helaas onmogelijk. De bijeenkomst op woensdagavond 25 november vindt dan ook plaats in een digitale vorm. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het programma Zoom. Om deel te nemen heeft u een smartphone, tablet of computer met een internetverbinding nodig. U hoeft geen programma te installeren en u heeft geen eigen Zoom-account nodig. U moet zich wel vooraf aanmelden (zie de gegevens onderaan deze publicatie). 
Na aanmelding ontvangt u twee digitale uitnodigingen. De eerste is voor een testbijeenkomst op maandagavond 23 november. Deze bijeenkomst is bedoeld als een technische doorloop voor diegenen die nog geen of weinig ervaring hebben met digitaal overleg. De tweede digitale uitnodiging is voor de bijeenkomst op woensdagavond 25 november. 

Kunt u er helaas niet bij zijn? De bijeenkomst van 25 november wordt op video vastgelegd. De toelichting van de wethouder en van HKB Stedenbouwkundigen is na 25 november terug te kijken op deze website.

Concept toekomstvisie ter inzage

Van 12 november tot en met 23 december ligt de conceptvisie ter inzage tijdens bezoekuren bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is de conceptvisie dan op de gemeentelijke website te raadplegen. Dit biedt u de gelegenheid om u op de bijeenkomst voor te bereiden of om na afloop een en ander nog eens rustig te bestuderen. Na de bijeenkomst van 25 november komt er bovendien een online-enquête op de gemeentelijke website beschikbaar, waarin u uw reacties op de visie kwijt kunt. Het is ook mogelijk om tot en met 23 december schriftelijk te reageren op de conceptvisie. Uw reactie kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders via Postbus 93, 9460 AB Gieten of via gemeente@aaenhunze.nl

Open hier de volledige conceptvisie Ruigeveld (pdf, 7mb)

Aanmelden digitale informatiesessie

Aanmelden voor de digitale informatiesessie kan tot en met vrijdag 20 november via mevrouw Leemans, contactpersoon voor HKB Stedenbouwkundigen: administratie@hkbs.nl of 06-27178130 (tijdens kantooruren).

Mocht u vragen hebben over de conceptvisie dan kunt u contact opnemen met de heer Van Dam, beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente, via evdam@aaenhunze.nl of (0592) 26 77 43. 
 

Bijlagen