Coronacrisis

  • Op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (maandag 13 april) zijn het gemeentehuis en het afvalbrengstation gesloten. 

Vanaf dinsdag 14 april geldt:

  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en Werk of werkzaamheden uitvoeren, Gieterweg 22, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TE 22
Publicatiedatum
05-03-2020
Einddatum
30-04-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en Werk of werkzaamheden uitvoeren, Gieterweg 22, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Gasselte, Gieterweg 22, 9462 TE, aanleggen paardenbak (ontvangen 05-03-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.