Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, begraafplaats ingang Tuinstraat, Gasselternijveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
02-12-2019
Einddatum
13-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Vellen houtopstand gemeentelijke bomen 

  • Gasselternijveen, begraafplaats ingang Tuinstraat, vellen beuk (ontvangen 02-12-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.