Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, nabij Schoonloërstraat 28, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Rolde A 2862
Publicatiedatum
08-12-2019
Einddatum
19-01-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Grolloo, kad.bek. gemeente Rolde sectie A nummer 2862, perceel naast Schoonloërstraat 28, bouwen schuilstal (ontvangen 08-12-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.