Verleende omgevingsvergunningen, Bouwen bouwwerk Nooitgedacht, Germondylaan 61

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9449PN
Publicatiedatum
04-10-2018
Einddatum
15-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:


Bouwen bouwwerk:

  • Nooitgedacht, Germondylaan 61, 9449 PX, bouwen woning (verzonden 04-10-2018)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.