Omgevingsvergunning van rechtswege verleend (reguliere procedure), Nieuwediep, Nieuwediep 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9512SH 28
Publicatiedatum
27-09-2018
Einddatum
08-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving


Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van rechtswege is verleend en op de hieronder vermelde datum is verzonden aan de aanvrager:

  • Nieuwediep, Nieuwediep 28, 9512 SH, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting 27 september 2018.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen).