Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Nijlande, Rijkweg N33 nz

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk:

  • Nijlande, Rijkweg N33 nz, 9452 VC, omkleuren Texaco naar Esso (ontvangen 26-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.