Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gieterveen, Boerendijk 11c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PE 11 c
Publicatiedatum
30-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk:

  • Gieterveen, Boerendijk 11c, 9511 PE, vergroten sanitairgebouw, plaatsen 3 vlaggenmast en bouwen stenen poeren t.b.v. toegangshek (ontvangen 30-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.