Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Anderen, Nijend 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9465TR 28
Publicatiedatum
28-09-2018
Einddatum
09-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:


Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan:

  • Anderen, Nijend 28, 9465 TR, bouwen boomhut (verzonden 28-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.