Verlengen beslistermijn (6 weken), Gasselte, Warmolt Bronningerlaan 15

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462RS 15
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn (6 weken), Gasselte, Warmolt Bronningerlaan 15

Beschrijving

Verlengen beslistermijn 

(6 weken)

•    Gasselte, Warmolt Bronningerlaan 15, uitbreiden woning