Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieterveen, Boerendijk 25

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9511PS 65
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieterveen, Boerendijk 25

Beschrijving

Vellen houtopstand

Particuliere bomen


•    Gieterveen, Boerendijk 25, 9511 PE, vellen paardenkastanje (verzonden 02-03-2021)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 11 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.