Kennisgeving, milieu, Nieuwediep, Nieuwediep 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9512SH 28
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving, milieu, Nieuwediep, Nieuwediep 28

Beschrijving

Ontwerpbesluit – actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren:

•    Nieuwediep 28 te Nieuwediep: voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer Z2020-00003103.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 11 maart 2021 (op afspraak) in het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, tijdens de openingsuren. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met         14 0592.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. 
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.