Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Annen, Zuidlaarderweg 13c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Annen, Zuidlaarderweg 13c

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Ingekomen melding

Aanleggen/wijzigen uitweg

•    Gasselternijveen, Hoofdstraat 53, verplaatsen oprit (ingekomen 03-03-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.